OsteoporoseAfspraak maken

Osteoporose

Osteoporose

De botten in ons lichaam hebben als functie het ondersteunen van het lichaam, het beschermen van bepaalde gedeeltes van het lichaam en dienen als aanhechtingspunt voor spieren. Het botweefsel wordt voortdurend afgebroken en ook weer aangemaakt.

Er zijn verschillende enzymen die voor deze processen zorgen.
De aanmaak van het botweefsel wordt door de volgende processen bestuurd:
• De belasting die er op het bot wordt uitgeoefend
• Hormonen
• Vitamines (D)
De afbraak van het botweefsel wordt gestuurd door:
• Bijschildklier hormoon
• Corticosteroïden
• Vitamines (A)

Wat is Ostreoporose?

Osteoporose is een tekort aan deosteoïd in het bot. Hierdoor is het bot vele malen brozer en ontstaan er zeer snel breuken in het bot. Ook neemt het volume van het bot af. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld vervormingen van de wervelkolom ontstaan.

Eén op de vier vrouwen onder de zestig jaar heeft osteoporose. Op tachtigjarige leeftijd heeft de helft van de vrouwen osteoporose. Bij mannen is deze aandoening vrij zeldzaam.

Oorzaken:
Osteoporose heeft meerdere oorzaken waardoor het kan ontstaan:
• In de menopauze valt de productie van het hormoon oestrogeen weg (dit is een essentieel hormoon voor de aanmaak van het bot);
• Chronische ziekte processen zoals reumatoïde artritis;
• Langdurig toedienen van corticosteroïden;
• Immobilisatie.

Symptomen:
Door de structuurverandering kan het bot in elkaar gedrukt worden, dit kan leiden tot inzakking van de wervelkolom van wel enkele centimeters. Door deze afname kunnen andere plaatselijke structuren bekneld komen te zitten. Vaak ziet men bij deze patiëntengroep een bolle rug.
Patiënten met osteoporose hebben een vergrootte kans op botbreuken voornamelijk in de wervels en in de heupen. Dit kan al gebeuren bij een botsing of een vrij zachte val.
Een veelvoorkomende breuk is de heupfractuur. Hierbij ontstaat er een breuk in het bovenste gedeelte van het bovenbeen. Door deze breuk kan de patiënt lange tijd niet meer lopen en worden de benen minimaal belast, het botweefsel gaat nog meer achteruit.

Behandeling:
Osteoporose is een aandoening aan het lichaam die niet genezen kan worden, het enige dat bij een behandeling gedaan kan worden is de achteruitgang van het botweefsel zo veel mogelijk afremmen.
Dit kan op de volgende manieren:
• Het aanvullen van het calcium in het lichaam. Dit kan door middel van een dieet en door het toedienen van calciumtabletten;
• Het toedienen van vitamine D;
• Het toedienen van oestrogeen (door middel van de pil);
• Het toedienen van natriumchloride. Dit stimuleert de enzymen en het calcium aan te maken in het bot.
Daarnaast gaat de bovenstaande therapie vaak in combinatie met een behandeling van de fysiotherapeut waarin de belasting van het lichaam zo goed mogelijk wordt uitgemeten. De belasting mag niet te laag zijn maar ook zeker niet te hoog. Dit kan de fysiotherapeut doen door samen met de patiënt bepaalde vormen van sport uit te laten oefenen en door de patiënt een juiste manier van belasten in het dagelijks leven aan te leren. Dit laatste kan door bijvoorbeeld houdingstherapie.

Daarnaast kan er in een verder gevorderd stadium een bepaald gewricht vast gezet worden. Hierdoor heeft de patiënt minder kans om het desbetreffende gedeelte te breken.

Klik hier voor meer informatie over osteoporose op de de site van de Osteoporose Stichting.

Contactgegevens

Telefoon: 035-6942190
E-mail: info@fysiotherapienaarden.nl