RugpijnAfspraak maken

Rugklachten

Rugklachten

Circa 80% van alle mensen in westerse landen krijgt vroeg of laat last van lage rugpijn. Rugpijn wordt meestal veroorzaakt door lichamelijke overbelasting, bijvoorbeeld door het tillen van een te zwaar gewicht onder een verkeerde lichaamshouding. Maar ook irritatie en/of eenvoudige ontstekingsreacties in de banden en gewrichten in de rug kunnen klachten veroorzaken. Deze zijn vaak het gevolg van herhaalde kleine traumata die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door een verkeerde zithouding (achter de computer).
De meeste mensen die lage rugklachten krijgen worden vanzelf weer beter. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 90% van alle mensen met rugklachten binnen 6 weken volledig herstelt. Het is daarbij wel belangrijk dat u het advies van huisarts en/of therapeut opvolgt zodat het herstel zo snel en zo comfortabel mogelijk verloopt. Daarmee beperkt u ook de kans op herhaling van de klachten.

Rugklachten:
Wat betekent:
– Lage rugpijn: is een mix van symptomen waarbij pijn in de onderrug (vaak, maar niet altijd) op de voorgrond staat. Deze pijn straalt uit in de heup, het been en zelfs in de voet.

– Eenvoudige lage rugpijn: wordt gebruikt om de meest voorkomende pijn in de onderrug aan te duiden, afkomstig van de spieren, banden en/of de gewrichten. Klachten als gevolg hiervan zijn qua ernst afhankelijk van de hoeveelheid lichamelijke activiteit.

– Acute lage rugklachten: pijn die minder dan  7 dagen aanwezig is.

Advies bij lage rugklachten

Bedrust doet meer kwaad dan goed. Vermijd liggen in bed, tenzij op dringend advies van uw dokter of uw fysiotherapeut.Regelmatig kleine stukjes lopen is goed voor de doorbloeding van de rug en voorkomt stijfheid en immobiliteit.Vermijd voorover bukken. Buk altijd met een holle rug en buig door de knieën. Kies een stevige rechte stoel om in te zitten en plaats een rolletje – gemaakt van een opgerolde handdoek – in de onderrug.

• Til niets. In de acute fase van rugpijn kunnen zelfs lichte voorwerpen teveel druk op de wervels geven. Vraag hulp aan anderen bij het verplaatsen van voorwerpen.
• Gebruik een dun kussen tijdens het slapen en vermijd slapen in een opgerolde houding. Bij het opstaan uit bed buigt u de benen en rolt u op de zijde. Steek vervolgens de onderbenen over de bedrand en gebruik uw armen om zich overeind te duwen.
• Als u een baan heeft, ga dan zo snel mogelijk weer aan het werk. Hoe langer u thuis blijft, hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk weer terug te keren naar het werk. Uw huisarts en/of fysiotherapeut zullen u helpen om een juist moment voor uw rentree te bepalen.

Blijf optimistisch! De meeste lage rugpijnen gaan vanzelf over, zonder de noodzaak voor röntgenfoto’ en/ of onderzoek door een specialist.

Aspecifieke lage rugklachten:
Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten zonder duidelijk aantoonbare oorzaak. Het gaat hierbij om pijn in de onderrug (het onderste derde deel van de wervelkolom). Het grootste deel van de patiënten dat te maken heeft met rugklachten heeft een aspecifieke diagnose.
In de meeste gevallen gaat de pijn binnen drie maanden over. Duren de klachten echter langer dan spreekt men over chronische lage rugklachten. De klachten zijn voor de patiënt erg vervelend. Er is sprake van pijn maar er kan niet worden aangetoond wat de oorzaak hiervan is. En omdat er geen duidelijke oorzaak is, kan de patiënt niet gericht worden behandeld.

Oorzaken:
• Een verkeerde houding is vaak de oorzaak van de lage rugklachten. Dit gaat vaak samen met een verhoogde spierspanning;
• Een verkeerde manier van bewegen;
• Tijdens dagelijks werk verkeerde til techniek gebruiken en zo de rug verkeerd belasten;
• Psychische factoren kunnen een klacht in stand houden, verergeren en zelfs laten ontstaan.
• Stress.

Behandeling:
De behandeling van aspecifieke lage rugklachten is onder te verdelen in verschillende onderdelen:
• Ontspanningstherapie
• Spierversterkende oefeningen
• Stress reductie
• Ergonomie / houding

De behandeling van aspecifieke lage rugklachten is vaak niet alleen fysiotherapeutisch. In een aantal gevallen werkt de fysiotherapeut samen met andere disciplines. Bijvoorbeeld als blijkt dat er een psychologisch aspect meespeelt bij het ontstaan van de klachten.

Hernia

Hernia Nuclei Pulposi
Hernia is een rugaandoening die ook bekend is onder de naam Hernia Nuclei Pulposi. Bij deze aandoening is er sprake van een beschadiging van de tussenwervelschijven. Deze beschadigingen treden het meest op in het onderste derde deel van de rug. Dit omdat er vaak op deze plek van de wervelkolom de grootse krachten komen te staan.
Hernia is een aandoening die in Nederland veel voorkomt. De meest voorkomende oorzaak is een onstabiele rug. De rug is dan niet stevig genoeg doordat de omliggende spieren in een slechte conditie verkeren. In het algemeen is dit het geval bij mensen die passief werk verrichten.

De klacht komt ook veel voor bij mensen die de rug verkeerd en/of te zwaar belasten. Dit proces van belasting kan geleidelijk verlopen. Zo kan iemand jaren lang de rug verkeerd belasten en er pas op lange termijn last van hebben. De klachten uiten zich dan in de vorm van een Hernia of bijvoorbeeld aspecifieke lage rugklachten.

Oorzaken:
Hernia treedt het meest op bij jongere en mensen van middelbare leeftijd waarop discusdegeneratie (teruggang kwaliteit tussenwervelschijf) zich uit. De oudere gedegenereerde discus droogt uit en zal veel stugger zijn en dus minder aanleiding geven tot een hernia.
Genoemde degeneratieve processen zijn, zoals al eerder opgemerkt, vooral laag in de nek en laag in de onderrug gelokaliseerd. Ook andere factoren, zoals vroegere traumata, fracturen, ontstekingen en ook aangeboren afwijkingen kunnen de oorzaak zijn van een versneld teruglopend verloop van de wervelkolom.

De aandoening:
Een hernia is een aandoening waarbij sprake van een beschadiging van de tussenwervelschijven in de wervelkolom. Tussen de wervels bevinden zich schijven: de tussenwervelschijven. Een tussenwervelschijf is een flexibele schijf die bestaat uit twee ringen, een buitenste ring en een binnenste ring. De binnenste ring wordt ook wel de kern genoemd en bestaat uit een gelachtige substantie. De buitenste ring is het sterkst en dient als wand voor de zachte binnenkant. Bij schokken geven de tussenwervelschijven mee met de beweging. De binnenste ring geeft mee en wordt als het ware ineen geperst. De buitenste wervelschijf geeft ook mee maar in mindere mate. Hierdoor wordt bij belasting de wervelschijf dunner en breder/platter. Op deze manier vangen de tussenwervelschijven de belasting en de schokken op.
Bij een hernia is de buitenste ring van de tussenwervelschijf beschadigd of zelfs helemaal kappot. Hierdoor kan de binnenste kern, de Nucleus Pulposis, door de buitenste ring naar buiten uitpuilen. Dit wordt Hernia Nuclei Pulposi, het uitpuilen van de Nuclei Pulposi, genoemd.

Er zijn twee vormen van Hernia:

• De eerste vorm is dat de buitenste ring nog niet helemaal kapot is. In dit geval kan de binnenste kern niet naar buiten vloeien en zet de tussenwervelschijf alleen maar aan de beschadigde kant uit;
• Bij de tweede vorm is de buitenste ring volledig doorgebroken en kan de kern naar buiten vloeien.
Door het uitstulpen of het naar buitenvloeien van de kern kan de tussenwervelschijf tegen zenuwen aanduwen. Dit veroorzaakt de pijn.
Klachten:
• Pijn in het gebied rond de nek/ schouderregio en laag in de onderrug op de plaats waar de tussenwervelschijf tegen de zenuwen drukt;
• Tintelingen en pijn in de gebieden waar de betreffende zenuw loopt;
• Acute hevige pijn met gefixeerd houden van het pijnlijke deel van de wervelkolom, tot chronisch moe, zwaar en vaag pijnlijk gevoel in de nek of lendenstreek (of beide);
• In het ergste geval vindt er uitval van de betreffende gebieden plaats. Onder deze gebieden vallen vaak de benen en gedeeltes van de rug oorzaken van beschadiging tussenwervelschijf:
• Verkeerde belasting rug door verkeerd tillen, oppakken van zware voorwerpen of door verkeerd te staan of te zitten tijdens het werk;
• Factoren die beschadiging van de tussenwervelschijf verergeren zijn; een flinke niesbui, het tillen van een voorwerp of een andere manier waardoor de druk op de wervels plotseling kan toenemen.

Behandeling:
Om te kijken waar de hernia zit en hoe ernstig deze is, worden eerst röntgenfoto’s gemaakt.
Er zijn drie behandelmethodes die uitgaan van de ernst van de hernia:
1.Bedrust. Het is de bedoeling dat de zachte kern van de tussenwervelschijf zich gedurende de rust terugtrekt en de tussenwervelschijf weer heelt. Dit proces verloopt heel langzaam en kan gemakkelijk vier tot vijf maanden duren. Het herstel duurt zo lang omdat de tussenwervelschijf een slecht doorbloede structuur is;
2. Operatieve verwijdering van de binnenste kern van de tussenwervelschijf. Het voordeel van een operatie is dat de duur van de behandeling veel korter is. De operatie neemt, inclusief voorbereiding, niet meer dan een paar dagen in beslag. Daarbij mag de patiënt direct na de operatie de rug weer volledig belasten;
3. Een injectie in de binnenste kern van de tussenwervelschijf. De vloeistof lost de kern op zodat de druk op de zenuwen afneemt. Deze behandelmethode wordt echter niet vaak gebruikt, omdat de kans bestaat dat er stukken van de kern achterblijven die later weer klachten kunnen veroorzaken. Na de injectie is rust een vereiste, echter niet zo lang als bij de eerste manier van behandelen.

Na behandeling van een hernia volgt altijd een intensieve periode van fysiotherapie/oefentherapie. De therapie is er vooral op gericht de rug sterker te maken. Ook leert de patiënt hoe hij in het vervolg het beste met zijn rug kan omgaan.

Kijk voor meer informatie over rugklachten op de site van de Nederlandse vereniging van whiplash patiënten
of ga naar de site over Hernia.

Contactgegevens

Telefoon: 035-6942190
E-mail: info@fysiotherapienaarden.nl