cvaAfspraak maken

CVA

CVA

CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, een ongeluk in een hersenbloedvat. Een CVA wordt ook wel een beroerte of herseninfarct genoemd en treft iemand meestal geheel onverwacht. Bij een beroerte raakt de bloedvoorziening van de hersenen plotseling verstoord. Door deze verstoring krijgt een bepaald hersengedeelte geen zuurstof- en voedselrijk bloed toegevoerd. De hersencellen kunnen dit maar kort verdragen. Al na enkele seconden zullen zij niet meer functioneren en na ongeveer vier minuten zullen zij afsterven. Dit kan leiden tot stoornissen in het bewegen en in het waarnemen, tot stoornissen in de communicatie en stoornissen van psychische aard.

Toch zijn er goede herstelmogelijkheden. Hoe kwetsbaar het zenuwstelsel ook is en hoe groot ook soms de aangerichte schade in de hersenen, (groot) herstel blijkt altijd mogelijk.

Met een goede behandeling wordt de spontane neiging tot herstel van het menselijk lichaam maximaal benut. Het inschakelen van de kennis en hulp van deskundigen is dan ook van essentieel belang voor de patiënt. Maar ook de mensen in de directe omgeving, zoals de partner, familie en vrienden, hebben een geweldig aandeel in het bereiken van een zo groot mogelijk herstel.

Soorten beroertes

Er zijn twee soorten beroertes:

Herseninfarct: veroorzaakt door een verstopping van een bloedvat (bloedpropje of een dichtgeslibd bloedvaatje) waardoor een deel van de hersenen te weinig bloed krijgt en afsterft.
80% van alle beroertegevallen zijn herseninfarcten;

Hersenbloeding: veroorzaakt door een lek in een hersenbloedvat. Zo’n lek kan ontstaan door een zwakke plek in de bloedvatwand, waardoor bloed de hersenen instroomt. 20% van alle  beroertegevallen zijn hersenbloedingen.

TIA – CVA

Veel mensen die een beroerte hebben gehad, hebben vaak daarvoor al verschillende TIA’s doorgemaakt. TIA staat voor Transient Ischaemic Attack en is een tijdelijke verstoring van de hersenfunctie doordat er gedurende korte tijd te weinig bloed aanwezig is in een deel van de hersenen. Het is dus eigenlijk een kortdurende beroerteen de oorzaak is dan ook vergelijkbaar. Meestal ontstaat een TIA doordat bloedpropjes met vetachtig materiaal en kalk uit de wand van bloedvaten (meestal de halsslagaders) loslaten. Deze worden meegevoerd met de bloedstroom en lopen uiteindelijk vast in de kleine bloedvaten van de hersenen. Daardoor wordt een bloedvat afgesloten en krijgen de hersenen tijdelijk te weinig zuurstof. Ook samengeklonterde bloedplaatjes of bloedstolsels kunnen een TIA veroorzaken.

Oorzaken TIA

• hoge bloeddruk;
• aderverkalking (atherosclerose);
• een hartziekte;
• suikerziekte (diabetes mellitus).

Verschijnselen van een TIA:
Deze kunnen variëren en zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar te weinig zuurstof is. De overige slagaders in de hersenen nemen de bloedtoevoer van de verstopte slagader snel over, zodat de verschijnselen weer verdwijnen.

Mogelijke verschijnselen bij een TIA:
• Verlammingsverschijnselen of krachtverlies in een arm, hand of been van korte duur;
• Kortdurende tintelingen of een gevoelloze huid van een arm, hand of been;
• Kortdurende spraakproblemen;
• Voorbijgaande blindheid aan één oog;
• Het vertonen van een onzeker looppatroon.

Na een uur zijn de verschijnselen alweer voorbij en voelt de patiënt zich weer goed. Een TIA duurt dus nooit lang. Het is mogelijk dat mensen één keer een TIA krijgen, maar dikwijls herhalen TIA’s zich, soms binnen een dag, soms maanden later. De verschijnselen zijn dan vaak dezelfde als van de eerste TIA.
Een TIA is een waarschuwing voor een CVA. Ongeveer 30% van de mensen die een TIA heeft gehad, krijgt een CVA; bij de helft van hen gebeurt dit binnen een jaar na de TIA. Goed neurologisch onderzoek na een TIA is dus van groot belang.

Oorzaken CVA

Oorzaken CVA (beroerte):

• Trombose;
• Aderverkalking (arteriosclerose);
• Hersenembolie; een propje dat een afsluiting in het bloedvat vormt. Dit kan overal in het lichaam voorkomen. Gebeurt dit in de hersenen dan spreekt men van een hersenembolie;
• Vaatziekte; zoals arteriosclerose, reuscelarteritis, veneuze trombose, etc.

Verschijnselen na een CVA (beroerte):
Niet al deze verschijnselen zullen bij iedere patiënt aanwezig zijn.
• Stoornissen in de beweging of motoriek; vaak verlamming van een lichaamshelft (hemiplegie). Er is dan totaal geen beweging mogelijk. Wanneer bij verlamming nog wel enige beweging mogelijk is, spreken we van hemiparese. Bij hemiplegie is zowel het gezicht, de arm als het been aan dezelfde kant verlamd;
• Spasticiteit, dit is vaak een belemmering voor de revalidatie. Hierdoor krijgt de patiënt vaak spierpijn en ontstaan er dwangstanden van gewrichten ook wel contractuur genoemd;
• Stoornissen in het gevoel of sensibiliteit; vaak treedt naast een halfzijdige verlamming ook een halfzijdige gevoelsstoornis op in dezelfde lichaamshelft. Dit heeft belangrijke consequenties voor de patiënt. De patiënt voelt bijvoorbeeld niet meer wanneer hij zijn been stoot of wanneer zijn been in een rare positie ligt;
• De patiënt ziet een deel van zijn gezicht niet, of denkt dat het er niet meer is. De patiënt negeert en verzorgt dat gedeelte van zijn gezicht niet;
• Stoornissen in de emotie en andere psychische klachten;
• Taal- en spraakstoornissen zoals afasie (afasie is een stoornis in de taal. De patiënt kan iets niet juist uitspreken);
• Ontkennen van de ziekte; de patiënt zegt het verlamde gedeelte op te kunnen tillen, maar kan dat in werkelijkheid niet.

Behandeling:
Met behulp van antistolling en medicijnen die stolsels op kunnen lossen zal worden geprobeerd om de stoornis in bloedtoevoer naar de hersenen op te heffen. De behandeling van de fysiotherapeut bestaat uit het trainen en optimaliseren van de nog aanwezige functies en het vermijden of verminderen van eventuele handicaps via een maatschappelijke aanpak. Behandeling gaat samen met oefentherapie van het bewegingsapparaat zodat het lichamelijk functioneren wordt bevorderd.

Contactgegevens

Telefoon: 035-6942190
E-mail: info@fysiotherapienaarden.nl