fysiotherapie-naarden-slider-007Afspraak maken
Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-003Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-006Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-004Afspraak maken

Mulligan

100% pijnvrij

Mulligan

Sinds de jaren ’90 zijn de fysiotherapie en manuele therapie in Nederland door vele invloeden van buitenaf verrijkt met nieuwe kennis en inzichten op het gebied van onderzoeken en behandelen. Veel hiervan kwam uit Australie en Nieuw Zeeland waar door pioniers nieuwe concepten werden ontwikkeld voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat.

Brian Mulligan lijkt een laatbloeier, omdat hij met zijn eigen concept eigenlijk pas vanaf de vroege jaren ’90 internationaal van zich doet spreken. Mulligan’s behandelmethode onderscheidt zich op 2 punten in belangrijke mate van veel andere behandelconcepten.

  1. Zijn technieken kunnen, indien geindiceerd,100% pijnvrij worden toegepast.
  2. De patiënt heeft tijdens het uitvoeren van de technieken een duidelijk aktieve rol.

De door Mulligan gebruikte mobilisatie/translatie dient uitsluitend om het gewricht passief in de correcte pijnvrije uitgangspositie te brengen en te houden.

De hiervoor benodigde kracht blijkt maar klein en hij benoemt deze handeling in zijn theorie als het corrigeren van de “positional fault“.
Vanuit de nu pijnvrije uitgangshouding wordt de patiënt uitgenodigd het gewricht actief (en uiteraard eveneens zonder pijn) in de vooraf beperkte richting te bewegen onder handhaving van de corrigerende translatie. Met deze aanpak blijken gewrichten met een disfunctie plotseling in staat hun verloren mobiliteit binnen minuten en zonder het aanwenden van veel kracht terug te krijgen.

Deze gouden formule voor het oplossen van veel perifere gewrichtsklachten is nu wereldwijd bekend als “Mobilisation with movement“(MWM). Voor een optimaal en blijvend eindresultaat moet de techniek een aantal malen worden herhaald. Door het pijnvrij herhalen van de probleembeweging wordt volgens Mulligan de “memory-functie” van het gewricht opnieuw geactiveerd.

Voor meer informatie zie: www.mulliganconcept.nl

praktijk_fysiotherapie_naarden_1

De fysiotherapeut

U komt bij de fysiotherapeut terecht na verwijzing van uw huisarts of op eigen initiatief. Komt u via de huisarts dan begint de fysiotherapeut met een intake gesprek, gevolgd door een onderzoek waarna de behandeling opgesteld kan worden.

Screening

Komt u bij de fysiotherapeut zonder verwijzing van uw huisarts, dan zal deze eerst een screening doen om te kijken of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt. Indien niet dan volgt verwijzing naar de huisarts voor nader onderzoek.

Behandelplan

Het behandelplan met de daarbij gestelde doelen wordt samen met de patiënt opgesteld, zodat de patiënt instemt met de behandeling. De fysiotherapeut zal u vragen zich te legitimeren middels een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Eigen inbreng

Fysiotherapie vraagt, ook bij het programma valpreventie, om een actieve inbreng van de patiënt. U werk samen met de fysiotherapeut mee aan het verminderen van uw klachten. Hierbij draagt goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut bij aan uw herstel.

Het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft een centraal Kwaliteitsregister waarin fysiotherapeuten zijn opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Alleen indien fysiotherapeuten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het KNGF is het mogelijk opgenomen te worden in dit register. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het KNGF.

KNGF

Mulligan

Bij Fysiotherapie Naarden bent u voor mulligan in goede handen!

Roel-Bazelier

Roel Bazelier
Fysiotherapeut