fysiotherapie-naarden-slider-007Afspraak maken
Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-003Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-006Afspraak maken
fysiotherapie-naarden-slider-004Afspraak maken

Manuele Therapie

Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben

Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. De therapie is ontwikkeld door G. van der Bijl, D.O.

De volgende uitgangspunten kenmerken de manuele therapie:
Ieder mens heeft een individuele bewegingsvoorkeur.
Gerelateerd daaraan bestaat er voor iedereen een natuurlijke (individuele) asymmetrie van vorm, houding en beweging.

De behandeling gaat uit van deze individuele bewegingsvoorkeur en is niet gebaseerd op een klachtenanalyse. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

Klachten

Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Rugklachten, nekklachten en schouderklachten.
  • Knieklachten.
  • Hoofdpijn.
  • Artrose.
  • Whiplash.
  • Tennisarm.

De behandeling

Specifieke handgrepen uitgevoerd met zachte druk of trek aan botstukken van gewrichten in de gehele bewegingsketen, waarin tijdens het onderzoek de stoornis werd vastgesteld.
Soms wordt gebruik gemaakt van gedoseerde impulstechnieken, waarbij een “knappend” of “krakend” geluid wordt waargenomen.

In voorkomende gevallen worden door de patiënt specifieke bewegingen uitgevoerd op aanwijzing van de therapeut om de herwonnen beweeglijkheid te behouden en/of te verbeteren. Na afloop van elke behandeling wordt het resultaat beoordeeld. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld.

Na de behandeling

De klachten kunnen direct na of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid,spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich daarover geen zorgen.

Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de verwijzende arts. Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan vastgesteld.

Het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft een centraal Kwaliteitsregister waarin fysiotherapeuten zijn opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Alleen indien fysiotherapeuten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het KNGF is het mogelijk opgenomen te worden in dit register. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het KNGF.

KNGF

Manuele therapie

Bij Fysiotherapie Naarden bent u voor manuele therapie in goede handen!

Wim-Jansen

Wim Jansen
Manueel therapeut